Reklamasjon

Reklamasjon

Dersom ditt VISA kort er misbrukt har du en reklamasjonsrett i henhold til punkt 16. i din avtale om betalingskort. Du kan reklamere på transaksjoner fra fysiske forretninger, minibanker eller nettbutikker. Årsaken til reklamasjonen kan for eksempel være at varen ikke er levert, at din konto er belastet to ganger, at varen ikke er som beskrevet eller at noen har misbrukt kortet ditt. 

Før du begynner

Før du begynner å registrere en reklamasjon, er det en god idé å gjøre nødvendige forberedelser og sørge for at du har relevante opplysninger klar.

For noen reklamasjonssaker må du først forsøke å løse problemet, ved selv å kontakte brukerstedet. Hvis dere ikke kommer frem til en løsning så kan du opprette en reklamasjon. Det er en fordel, og noen ganger et krav, at du kan dokumentere at du har kontaktet brukerstedet.

Noen ganger kreves det at du har kopi av for eksempel kvitteringer eller transaksjonen du reklamerer på. Ytterligere dokumentasjon, for eksempel skriftlig dialog med selger, kan styrke din reklamasjon, men er ikke alltid nødvendig.

Før saken reklameres til oss må den være anmeldt til politiet, og en bekreftelse på dette må legges ved reklamasjonen. 

 

Send inn din reklamasjon her (må ha BankID)