Tilleggsutbytte for regnskapsåret 2020.

Styret har vedtatt utbetaling av tilleggsutbytte for regnskapsåret 2020.

Styret i Sparebank 68° Nord besluttet i møte 27. oktober å anvende fullmakten fra generalforsamlingen til å utbetale tilleggsutbytte til egenkapitalbeviseierne for regnskapsåret 2020.

Styrets vurdering er at den makroøkonomiske utviklingen og bankens soliditet tilsier at utbetaling av tilleggsutbytte er forsvarlig.

Den 15. april utbetalte banken et samlet utbytte til egenkapitalbeviseierne på kr 7.4 mill. kroner, tilsvarende 2,50 kroner per egenkapitalbevis. I henhold til generalforsamlingens disponering av årsresultatet for 2020, vedtok styret i Sparebank 68° Nord en ytterligere utbetaling på tilsvarende beløp, tilsvarende 2,50 kroner per egenkapitalbevis. Betalingsdato vil være 12. november 2021.

Se egen børsmelding for nøkkelinformasjon om utbytte til egenkapitalbeviseierne.

Børsmelding