Våre 20 største eiere

Oppdatert 15.10.2021

Egenkapitalbeviseier

Land

Antall EK-bevis

Andel i %

1

SPAREBANKSTIFTELSEN HARSTAD SPAREBANK

NORGE

985.110

32,92 %

2

SPAREBANKSTIFTELSEN OFOTEN SPAREBANK

NORGE

427.374

14,28 %

3

SPAREBANKSTIFTELSEN LOFOTEN SPAREBANK

NORGE

348.171

11,63 %

4

EVENES KOMMUNE / EVENÁSSI SUOKHAN

NORGE

70.159

2,34 %

5

KARL JOHAN KARLSEN

NORGE

61.494

2,05 %

6

PRS HOLDING AS

NORGE

58.705

1,96 %

7

SPAREBANKEN NARVIK

NORGE

56.439

1,89 %

8

BALLANGEN UTVIKLING AS

NORGE

53.160

1,78 %

9

VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS

NORGE

48.810

1,63 %

10

MESSMER INVEST AS

NORGE

35.000

1,17 %

11

S.A. NILSEN AS

NORGE

34.680

1,16 %

11

HEMMINGODDEN AS

NORGE

34.680

1,16 %

13

BALTZER AS

NORGE

27.324

0,91 %

14

ROMBAK PUKKVERK NARVIK AS

NORGE

26.744

0,89 %

15

SPAREBANK 68 GRADER NORD

NORGE

24.730

0,83 %

16

BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

NORGE

24.448

0,82 %

17

KURTH OLSEN & SØNNER AS

NORGE

18.144

0,61 %

18

OLAF PAUL OLSEN

NORGE

17.695

0,59 %

19

VALOGIANT AS

NORGE

17.580

0,59 %

20

TROL AS

NORGE

16.854

0,56 %

20

GRUX AS

NORGE

16.854

0,56 %

SUM

2.404.155

80,33 %

Totalt

2.992.721

100 %