Sparebank 68°Nord sin

Generalforsamling

Navn

Innvalgt første gang

Utløp av valgperiode

Representant for:

Antall egenkapitalbevis

Inge Elvebakk *

2020

2021

Egenkapitalbeviseiervalgt

530.149

Børre Simonsen

2020

2021

Egenkapitalbeviseiervalgt

779

Karl Johan Karlsen

2020

2022

Egenkapitalbeviseiervalgt

61.494

Bjørnar Pettersen **

2020

2022

Egenkapitalbeviseiervalgt

650.750

Marte Eliassen *

2020

2023

Egenkapitalbeviseiervalgt

 

Stein Nilsen ***

2020

2024

Egenkapitalbeviseiervalgt

1.500.000

Håvard Tømmerås ***

2021

2024

Egenkapitalbeviseiervalgt

 

Valk Jostein Aarsund

2020

2021

Egenkapitalbeviseiervalgt (varamedlem)

1.559

Solfrid Pedersen **

2020

2022

Egenkapitalbeviseiervalgt (varamedlem)

 

Bente Hoseth ***

2021

2024

Egenkapitalbeviseiervalgt (varamedlem)

 

Vivian Bruun

2020

2021

Innskytervalgte

 

Espen Bornø

(generalforsamlingens nestleder)

2020

2021

Innskytervalgte

 

Helge Sommerseth

(generalforsamlingens leder)

2020

2022

Innskytervalgte

779

Eystein Markusson

2020

2022

Innskytervalgte

77

Trond Handberg

2020

2023

Innskytervalgte

 

Heidi Rasmussen-Åland

2020

2023

Innskytervalgte

 

Torstein Broderstad

2020

2024

Innskytervalgte

 

May Antonsen

2020

2024

Innskytervalgte

 

Anita W. Pettersen

2020

2021

Innskytervalgte (varamedlem)

 

Katrine H. Pettersen

2020

2022

Innskytervalgte (varamedlem)

 

Bjørn Rist

2020

2024

Innskytervalgte (varamedlem)

 

Nina L. Moen

2020

2021

Ansattevalgt

96

Tor Håkon Andreassen

2020

2022

Ansattevalgt

96

Marit Leienes

2020

2023

Ansattevalgt

96

Marit Hamnes

2020

2024

Ansattevalgt

173

Thomas Elvebakk

2020

2024

Ansattevalgt

96

Kjersti D. Simonsen

2020

2021

Ansattevalgt (varamedlem)

48

Tone Pedersen

2020

2024

Ansattevalgt (varamedlem)

96

* Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank

** Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank

*** Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank