Valgkomité

Banken har en valgkomité for generalforsamlingens valg, bestående av 5 medlemmer. Valgkomiteen skal bestå av representanter fra alle interessegruppene i generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal forberede valgene til generalforsamlingen, samt generalforsamlingens valg til styret og valgkomiteen.

 

Valgkomiteens medlemmer:

Valgt for periode
Børre Simonsen - leder 2020 – 2021
Vivian Bruun 2020 – 2021
Tor Håkon Andreassen 2020 – 2021
Eystein Markusson 2021 – 2022
Christine Strøm Bendiksen 2021 – 2022