Ønsker du å flytte din aksjesparekonto til oss?

Slik går du frem for å din aksjesparekonto til vår samarbeidspartner Norne Securities.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker hjelp til å flytte over fondssparingen din til Norne. 

Du kan også ordne overflytting på egenhånd. Du må ha BankID klar.

1. Logg på eller kontakt eksisterende fondsforvalter
For å flytte din aksjesparekonto fra eksisterende forvalter, må du finne ditt aksjespare-kontonummer som skal flyttes. 

Hvis du har fond fra Eika, DNB, Skagen, Odin, Holberg, KLP etc. er disse flyttbare til Norne. Fond fra andre leverandører kan gi innløsning ved flytting.
Snakk med din bank/rådgiver dersom du er usikker.

2. Etablere deg som kunde i Norne

Når du har funnet ditt aksjespare-kontonummer må du etablere seg som kunde i Norne. Dette kan du gjøre her!

3. Gå til «Min side hos Norne»
Når du har etablert deg som kunde i Norne, klikker du deg inn på "Min side".

4. Opprett og flytt aksjesparekonto
Når du er inne på «Min side» trykker du der det står «Flytt/opprett ASK» (øverst). Fyll inn aksjespare-kontonummeret (ASK nummer) og leverandør. Ved å fullføre dette vil beholdningen på kontoen hos eksisterende forvalter flyttes til Norne og være tilgjengelig via nettbanken under «Min oversikt» og «aksjer/fond Norne».

Evt. spareavtaler må etableres på nytt hos Norne ved bruk av BankID. Da trykker du bare her: «start spareavtale», eller under ASK-kontoen, og velger fond i fondsoversikten. -
Du kan starte sparing i de fondene du ønsker i Norne sitt tilbudstorg. Ta kontakt med bank/rådgiver dersom du ønsker sparerådgivning.

NB! Vær oppmerksom på at hele beholdning på aksjesparekonto blir flyttet ved bekreftelse på flytting. I noen tilfeller kan det være ønskelig at enkeltaksjer blir stående hos tidligere leverandør.

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: