Nå kan du søke 68° Nord-bidraget!

Send inn en søknad innen 31. mars 2022

Visjonen om å skape mer verdi lokalt har alltid stått sterkt hos Sparebank 68º Nord. Derfor deler vi årlig ut støtte til frivillige organisasjoner, lag og foreninger som alle gjør en fantastisk jobb med å skape engasjement og vekst i sitt nærmiljø.

 

Hvem kan søke?

I fjor ble det åpnet opp for at alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret/Enhetsregisteret i Brønnøysund og med tilhørighet på den 68. breddegrad kan søke, og ikke bare de som er kunder av banken. Ta testen på nettsiden for å finne ut av om ditt lag eller forening kvalifiserer, og send inn en søknad.

  • Alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger på den 68. breddegrad kan søke om støtte.
  • Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret/Enhetsregisteret i Brønnøysund.
  • Bankens overskudd fra året før danner grunnlag for det beløp som settes av til 68º Nord-bidraget, og tildeling skjer etter søknad

Skal komme flere til gode

Kort fortalt er allmennyttige formål noe som kommer flere til gode i lokalsamfunnet. Det kan for eksempel være turlag, svømmeklubber eller hjelpekorps.
Som lokalbank er engasjement og vekst selve grunnlaget for verdiskapning.
Overskuddet fra i fjor danner grunnlaget for beløpet som settes av til
68º Nord-bidraget, og tildeling skjer etter søknad.

  • Vi gjør dette fordi vi ønsker å være med å bygge lokalsamfunnet vårt, det henger sammen med at vi skal være en bank du kan stole på - nå og i framtiden.
    Vi vil rette en stor takk til alle som står side om side med oss i kampen for å skape mer verdi lokalt.

Tusen takk til alle som står side om side med oss i kampen for å skape mer verdi lokalt.
 Frank Kulseng, Banksjef Næring