Stigning i boligprisene i Nordland

Stigning i boligprisene i Nordland

Eiendom Norges regionsrapporter for første kvartal 2023 ble nylig sluppet, og det viser en oppgang i boligprisene i alle områdene i landet. I vårt distrikt ligger boligprisveksten i Harstad på 1.3% og i distriktene på 3.0%

Ifølge administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge er det normalt med oppgang i første kvartal, og til tross for dyrtid og høye renter, er det sterk vekst i de fleste delene av landet.

– Regionsrapportene for første kvartal 2023 viser at boligmarkedet i vårt område fortsetter å være stabilt. Da med en økning på 1,3% i Harstad og 3% i distriktene. Det viser oss at selv i en tid med renteøkninger er markedet robust, noe som kan indikere at etterspørselen etter boliger vil forbli sterk sier Line Isaksen, Banksjef privatmarked.

66% økning av boligprisene på 10 år i distriktene

Vi ser at Harstad, med vekst på 1,3% har relativ lik vekst som de andre store byene i Nord Norge, som Tromsø med 1,2% og Bodø med 1,8% Distriktene, derimot har litt større vekst, sammen med Vefsn og Alta som alle ligger over 3%.

Boligprisutviklingen i Nord-Norge

 

I motsetning til resten av landet er de største svingningene i distriktene, men de største byene holder seg jevnt.

– Boligprisfallet gjennom høsten 2022 er i stor grad blitt hentet inn igjen, og med det volumet som kommer ut på markedet, tyder det på at prisene vil forbli sterke i kommende måneder, fortsetter Line Isaksen.