Grunnkurs i personlig økonomi - Del 3

I serien “Grunnkurs i personlig økonomi” samler vi det mest grunnleggende du som ung må vite om økonomi i det du tar fatt på voksenlivet. Hvis du lager deg gode pengevaner som ung, blir det nemlig lettere å ta gode beslutninger om sparing og forbruk når du blir eldre! Du kan lese grunnkurs i personlig økonomi del 1 her, og del 2.

Denne runden skal vi ta for oss temaene: Aksjer, fond, pensjonsparing og forsikring.

Ulike sparealternativer

Aksjer og fond

En måte å spare på er gjennom aksjer og fond. Dette er for dem som har et langsiktig perspektiv på sparingen. Å spare i aksjer og fond kan være lurt av flere grunner, men det er viktig å huske på at det er knyttet en viss risiko til denne typen sparing, og det er dermed ikke for alle. Fond derimot, er mindre risikofylt enn aksjer. Før du tar en avgjørelse om du ønsker å spare i aksjer eller fond (eller begge deler), så anbefaler vi at du setter det godt inn i hvordan det fungerer.

Så hva er egentlig aksjer og fond?

Aksjer gir direkte eierskap i enkeltbedrifter, mens fond gir indirekte eierskap i en bredere portefølje av verdipapirer, som er administrert av kvalifiserte fagpersoner. Valget mellom aksjer og fond avhenger av investeringsmålene dine, risikotoleransen du har og hva du prefererer.

Historisk sett har aksjer og fond vist seg å gi høyere langsiktig avkastning sammenlignet med å opprette en vanlig sparekonto i banken. Selv om det er mange fordeler ved å investere i aksjer og fond, er det svært viktig å forstå risikoen. Aksjemarkedet kan være usikkert, og verdien på investeringene dine kan svinge mye. Det er også sjanser for tap, spesielt på kort sikt. Derfor er det viktig å tenke langsiktig, utvide porteføljen og vær klar over risikoen før du investerer.

Pensjonssparing

Pensjonssparing er en viktig del av den økonomiske planleggingen, men undervurderes dessverre veldig ofte - spesielt blant unge voksne. Dette er gjerne fordi pensjonstiden er langt frem i tid, og noe man derfor ikke orker å ta stilling til før det begynner å nærme seg.

Mange drømmer om pensjonisttilværelsen, i hvert fall når det begynner å nærme seg. Men det er få som tenker at det kan være lurt å starte ekstra sparing til pensjonen tidlig. I Norge får alle pensjon fra folketrygden, den baserer seg på blant annet alder, når du ble født - samt hvor lenge og hvor mye du har jobbet. I tillegg sparer arbeidsgiver pensjon for deg (også kalt tjenestepensjon), men dette varierer fra bedrift til bedrift, så det kan være lurt å undersøke nærmere.

 

Forsikring - er ikke det for dem over 40?

Forsikring er en viktig del av økonomisk trygghet og ansvar for eget liv. Ulike forsikringer gir deg beskyttelse ved uforutsette hendelser som kan føre til store økonomiske tap. Tidligere snakket vi om bufferkonto som skal hjelpe deg med uforutsette hendelser og lignende. I enkelte tilfeller kan det være at bufferkontoen ikke strekker til. Da er det lurt å ha forsikringene på plass.

Reiseforsikring: Både når det gjelder korte og lange reiser er det viktig å ha en god reiseforsikring. Forsikringen hjelper deg blant annet dersom det skjer uhell på reisen, eller dersom du blir syk og må til lege eller oppsøke sykehus.

En viktig ting å sjekke opp i! Undersøk om reiseforsikringen din også gjelder når du befinner deg på bostedet ditt. Dersom den gjør det, er du nemlig forsikret i det du beveger deg ut av huset ditt og noe skulle gå galt..

Innbo/husforsikring: Innbo- og husforsikring er viktig fordi de beskytter alle verdiene og eiendelene i hjemmet ditt. Husk at innboforsikring er like viktig når du leier som eier.

Kort forklart dekker husforsikring det utvendige og alt som er fastmontert i boligen din. Den sikrer altså ved plutselige hendelser som fører til ytre skader, slik som for eksempel naturskader og brann. En innboforsikring dekker det som er i boligen - slik som møbler, klær og elektronikk. Dersom du leier, er det utleier som skal stå for husforsikringen.

Bilforsikring
: Dersom du har bil, er denne forsikringen helt sentral! Bilforsikring er lovpålagt i mange land, fordi det er viktig å beskytte både seg selv og andre trafikanter. Bilforsikring dekker skader du påfører andre i en ulykke, samt skader på egen bil. Du kan også velge å inkludere dekning av tyveri og brann.