Styret i Sparebank 68° Nord

Styrets sammensetning:

  • Styret skal bestå av minimum 7 og maksimum 10 medlemmer og 4 varamedlemmer.
    • Minst 1 av styrets medlemmer og 1 varamedlem skal ha sitt bosted eller virke i Lofoten-regionen
    • Minst 1 av styrets medlemmer og 1 varamedlem skal ha sitt bosted eller virke i Harstad-regionen
    • Minst 1 av styrets medlemmer og 1 varamedlem skal ha sitt bosted eller virke i Ofoten-regionen.
  • 2 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte

 

Styrets medlemmer:

Navn

Styreposisjon

Innvalgt første gang

Utløp av valgperiode

Rudi Mikal Christensen

Styrets leder

2022

2023

Jostein Lunde

Nestleder

2022

2023

Astrid Mathiassen

Styremedlem

2022

2023

Mats Nygaard Johnsen

Styremedlem

2022

2023

Anne Sissel Sand

Styremedlem

2021

2022

Bjørn Harald Karlsen

Styremedlem

2021

2022

Trine Elisabet Fjellstad Eriksen

Styremedlem

2021

2022

Jardar Jensen

Styremedlem

2021

2022

Peder Ludvik Fløistad Spjeldet

Styremedlem

2021

2022

Line Yvonne S. Hansen

Styremedlem

2022

2023

Per Henning Meløy

Varamedlem

2021

2022

Morten Erik Kristiansen

Varamedlem

2022

2023

Birgitte Rørvik Bruun

Varamedlem

2021

2022

Thomas Elvebakk

Varamedlem

2022

2023