Bankens styrende organer

Her finner du informasjon om bankens styrende organer.. Få oversikt over bankens generalforsamling, styre og valgkomité.

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: