Åpenhetsloven

Den nye Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven tar sikte på å styrke bevisstheten og arbeidet rundt menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden til banken.

Åpenhetsloven er å anse som et virkemiddel opp mot FNs bærekraftsmål, og således innenfor Sparebank 68° Nord sin policy for bærekraft, samfunnsansvar og klimarisiko.