BankID

Din digitale legitimasjon. Bruk den til å logge deg inn og signer i mobil- og nettbank. Du kan også bruke din bankID på en rekke andre nettsider, portaler og tjenester.

BankID kodebrikke

Denne bruker du hver gang du skal logge inn i mobil- og nettbank. Du må ha kodebrikken tilgjengelig for å få de nødvendige koder for å logge inn, i tillegg må du huske ditt valgte passord. 

Kunder mellom 13 og 18 år kan få BankID brikke, med samtykke fra foreldre/verger.

Jeg ønsker hjelp med BankID kodebrikke

BankID på mobil

Fra 01.09.2022 vil det ikke lenger være mulig å inngå avtale om BankID på mobil.

For deg som har et aktivt BankID på mobil-sertifikat vil dette fungere ut gyldighetstiden, men det vil ikke la seg fornye.

Vi anbefaler derfor at du snarest tar i bruk BankID på app (BAPP) - (se egen informasjon om dette).

BankID på App

Nå er BankID på App klart for våre kunder!

  • BankID på App er en digital innlogging og signering som du aktiverer på din telefon.
  • BankID på App vil erstatte BankID på mobil
  • BankID på App vil gi deg en raskere og sikrere innlogging.
  • BankID på App oppfattes å være brukervennlig.

For å aktivere BankID på App må du ha et aktivt BankID-sertifikat fra banken. Sjekk om ditt BankID sertifikat er gyldig ved å logge deg på BankID.no - Min Side.


For å kunne aktivere BankID på App må du laste ned Appen til din telefon (iOS 12 eller nyere / Android 6 eller nyere).

Du kan aktivere BankID på APP ved bruk av BankID på mobil, aktiveringskode eller med BankID/Kodebrikke.

BankID policy og avtalevilkår

The Trust Service Provider Statement (TSPS) beskriver bankenes offentlige nøkkelinfrastruktur for utstedelse av elektroniske identiteter (eID) til sluttbrukere for BankID og BankID på mobil. Hvis du ønsker å lese et forenklet dokument, kan du se relevante avtalevilkår (PDS) for BankID og BankID på mobil.

BankID policy and terms of use

The Trust Service Provider Statement (TSPS) provides a description of the bank's public key infrastructure for issuing electronic identities (eIDs) to its end users for BankID and BankID on mobile. For a simplified document, please see the relevant terms and conditions (PDS) for BankID and BankID on mobile.

Endring av BankID-vilkår

Det er nå oppdaterte vilkår i avtalen om BankID.
Nye vilkår vil tre i kraft fra 1. januar 2023 dersom du aksepterte en tidligere versjon av Avtale om BankID da du bestilte BankID fra Sparebank 68° Nord.