Endringer på løpende lån

Har det skjedd endringer i økonomien din? Ønsker du å gjøre endringer på lånet ditt? Send oss en henvendelse.

Endringer på løpende lån

Her er en mer utfyllende beskrivelse av de ulike typer endringer som kan gjøres på et lån.

 

1. Avdragsfrihet

Har det oppstått uforutsette utgifter? Har du behov for å redusere faste utgifter i en periode? Avdragsfrihet innebærer at du kun betaler rentene på lånet i en periode.

2. Endre Forfallsdato

Ønsker du å endre forfallsdato på lån? Da kan du registrere den nye datoen du ønsker i skjemaet.

3. Endre belastningskonto

Ønsker du å endre belastningskonto på lånet ditt kan du gjøre dette i skjemaet.

4. Øke terminbeløpet

Har du penger til gode hver måned? Da kan du øke månedlige trekk til lån ved å legge det inn i skjemaet.

5. Ekstraordinær innbetaling

Ønsker du å betale inn en ekstra sum på lånet ditt kan du gjøre det ved å registrere dette i skjemaet.

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: