Åpenhetsloven

Den nye åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget, og den trådte i kraft 1. juli 2022.

Lovens intensjon er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Den skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer reelle og potensielle negative konsekvenser som kan knyttes til virksomhetens leverandørkjeder og deres forhold/fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi som bank må derfor sikre oss at alle våre leverandører og forretningspartnere aktivt jobber for å sikre ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Som sertifisert miljøfyrtårn har vi som bank en uttalt policy at vi skal ta aktivt samfunnsansvar, og at du som kunde i Sparebank 68° Nord skal få bærekraftige produkter og tjenester. Banken arbeider for å være i tråd med retningslinjene til OECD, og publiserer årlig rapport tilknyttet Åpenhetsloven. For oss er det viktig at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas!
Frank Kulseng

Har du spørsmål?

Ta kontakt med bankens bærekraftsansvarlig Frank Kulseng