Sparebankstiftelsene

Sparebankstiftelsene er eiere av egenkapitalbevis i banken. Stiftelsene får gjennom å være eiere en andel av bankens overskudd som de igjen deler ut i sitt nærområde gjennom sine gavefond. Gavene er øremerket frivillige organisasjoner og allmennyttige prosjekter som bidrar til vekst, positivitet og - mer verdi lokalt på den 68. breddegrad.  Følg lenkene under å se om ditt engasjement kan søke støtte hos stiftelsene.