Fondssparing

En spareavtale i fond er et godt alternativ til sparekonto, når du vil tenke langsiktig og spare over tid. Start med smarte valg allerede i dag!

Aksjefond

Historisk sett har sparing i aksjefond gitt høyere avkastning enn å spare på vanlig sparekonto. Hvis du sparer i fond får du ta del i verdiutvikling gjennom eierskap i mange gode selskaper. Verdien på dine fond svinger fra dag til dag, så vi anbefaler å spare i fond når du ønsker å spare langsiktig (5 år eller mer).

Les mer om våre fond her!

Våre fondspakker

Lav risiko

Du forventer:

  • Moderate svigninger
  • Lav risiko for tap
  • Stabil og langsom utvikling

Middels risiko

Du forventer:

  • Bedre avkastning enn ved lav risiko
  • Begrenset risiko for tap
  • Moderat verdiutvikling

Høyere risiko

Du forventer:

  • Høy avkastning over tid
  • Høyere risiko for tap
  • Verdiutviklingen vil stige

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: