Valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Det årlige valgmøtet i henhold til bankens vedtekter § 3-6 og forskrift om finansforetak og finanskonsern ble avholdt onsdag 9. mars 2022 kl 18.00 på Teams.

Dokumenter (linker)