Valg til generalforsamling

Kundevalgdagsmøte i Sparebank 68° Nord, onsdag 28.02.2024

Valgdag

Valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til generalforsamling for Sparebank 68° Nord samt til Sparebankstiftelsen 68°Nord Harstad, Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten og Sparebankstiftelsen 68° Nord Lofoten sin generalforsamling avholdes:

Onsdag 28. februar 2024 i Sparebank 68° Nord sine lokaler på Leknes, Svolvær, Sortland og Harstad mellom kl. 10:00 - 15:00.
(Ofoten-regionen har ikke valg i 2024).


Valg på valgdagen foregår ved at det avgis enten stemme fysisk i bankens lokaler eller ved digital løsning.

Hvem kan stemme?

Kunder i Sparebank 68° Nord som har, og de siste 6 måneder har hatt, innskudd i banken på over kr 2.500,-. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.
Stemmer kan avgis slik:

  1. Fysisk oppmøte på bankkontor valgdagen – utlagt stemmeseddel fylles ut og innleveres i stemmekonvolutt.
  2. Digital stemme innsendt valgdagen – meldingsfunksjon i mobilbank eller nettbank benyttes. Stemmeseddel scannes inn i meldingen.

Dokumenter

Sparebank 68° Nord

Sparebankstiftelsen 68° Nord Lofoten

Sparebankstiftelsen 68 ° Nord Harstad

Påmelding til elektronisk valg

Er du egenkapitalbeviseier? Da kan du melde deg på elektronisk valg mellom 21. - 28. februar 2024.

Påmeldingstiden er fra 21.02.202 t.o.m. 28.02.24 og gjøres på QR-kode eller ved å benytte denne lenken (påmelding stengt).

Selve valgdagen, som også er elektronisk er 28.02.24 og du vil få tilgang til valget og kandidatene på selve valgdagen.

Trykk her for påmelding (påmelding er nå stengt)

Trykk her hvis du allerede er påmeldt

QR-kode for påmelding: Påmelding er nå stengt

 

 

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: