Skriv til banken

  • Trykk på "Aktiviteter" nederst på forsiden
  • Nå åpnes et bilde med alle aktiviteter
  • Velg "Meldinger"
  • Trykk på "Ny melding" oppe i høyre hjørne
  • Skriv inn ønsket tekst
  • Du kan vedlegge dokumenter i meldingen
hBIeQZSIX0IJjyBKxC+hhEcQJeKXUMIjiBLxSyjhEUSJ+CWU8AiiRPwSSngEUSJ+CSU8gigRv4QSHkGUiF9CCY8gSsQvoYRHEP8f5IpyQcJ4fxEAAAAASUVORK5CYII= (254×500)